google353197d7c6dfa3e0 Psykoanalytisk psykoterapeut Max Ervast
Psykoanalytisk psykoterapeut Max Ervast
Individuell psykoterapi för vuxna och ungdomar, handledning, psykoterapeut på högre specialnivå, FPA-kompetens, arbetsspråk sv, fi och en

Psykoanalytisk psykoterapi

Psykoterapi är en vårdform där klienten regelbundet går i samtal hos en utbildad psykoterapeut vars utbildning är godkänd av Valvira (före detta TEO).

Den psykoanalytiska psykoterapin bygger på ett samarbete mellan klient och psykoterapeut där syftet är att bearbeta klientens svårigheter. Psykoterapin syftar till ökat psykiskt välbefinnande och till psykisk utveckling.

I psykoterapi erbjuds klienten möjlighet att tillsammans med psykoterapeuten bearbeta sådana känslor och sådana sidor av sin personlighet, som kan kännas svåra att hantera i vardagen.

I psykoterapi kan olika frågor som t.ex. känns tunga, ångestfyllda, deprimerande eller skamliga behandlas.

I psykoanalytisk psykoterapi är det möjligt att utveckla sin självkännedom och fördjupa sina känslomässiga resurser.