google353197d7c6dfa3e0 Psykoanalytisk psykoterapeut Max Ervast
Psykoanalytiker-psykoterapeut psykolog Max Ervast
Psykoterapi för vuxna och ungdomar, handledning, psykoterapeut på krävande specialnivå, FPA-kompetens, svenska och finska. FRÅGA EFTER LEDIGA PLATSER FÖR TERAPI OCH ANALYS

Psykoterapi

Psykoterapi är en vårdform där klienten regelbundet går i samtal hos en utbildad psykoterapeut el. psykoanalytiker vars utbildning är godkänd av Valvira (före detta TEO).

Både den psykodynamiska psykoterapin och dess fördjupade form psykoanalys bygger på ett samarbete mellan klient och psykoterapeut där syftet är att bearbeta klientens svårigheter. Vården syftar till ökat psykiskt välbefinnande och till psykisk utveckling.

I psykoterapi erbjuds klienten möjlighet att tillsammans med psykoterapeuten bearbeta sådana känslor och sådana sidor av sin personlighet som kan kännas svåra att hantera i vardagen.

I psykoterapi kan olika frågor som t.ex. känns tunga, ångestfyllda, deprimerande eller skamliga behandlas.

Psykoanalys är en behandlingsmetod som syftar till att starta en djupgående utveckling av de egna känslomässiga resurserna. Vid många slags problem erbjuder psykoanalys en unik hjälp men lämpar sig också för människor som vill fördupa sin självförtåelse och röja hinder för personlig utveckling och känsla av inre frihet.

Psykoanalys är en fördjupad form av psykoterapi. I psykoanalys är det möjligt öka sina känslomässiga resurser och få bättre tillgång till sitt inre. Särskilt sin förmåga att reflektera och leva i kontakt med sina känslor och upplevelser.

Ramen för psykoanalys (t.ex. användningen av analyssoffa och en tätare besöksfrekvens) är psykoterapeutiskt optimal för utvecklingen av självkännedom och självförståelse.

Jag erbjuder mina klienter både psykoterapi (2ggr/vecka) och psykoanalys (4ggr/vecka).