Psykoanalytisk psykoterapeut Max Ervast

Min bakgrund

Till utbildningen är jag psykolog och jag har specialiserat mig till psykoanalytisk psykoterapeut på högre specialnivå.

Jag har lång erfarenhet från såväl vuxen- som ungdomspsykiatriskt arbete. Jag har arbetat både inom den öppna vården och på psykiatriska sjukhusavdelningar. Detta arbete har jag utfört inom specialsjukvården (HNS), där jag också fortsättningsvis arbetar deltid.

Jag kan tala svenska, finska och engelska.

Finlands Svenska Psykoterapiförening har utbildat mig till psykoanalytisk psykoterapeut. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (tidigare TEO) har godkänt min utbildning.

FPA har godkänt mig som psykoterapeut och kan bevilja understöd för psykoterapi hos mig, för vuxna och för ungdomar.

Jag är medlem av Föreningen för psykoanalytisk psykoterapi.