Psykoanalytiker-psykoterapeut psykolog Max Ervast

Min bakgrund

Till utbildningen är jag psykolog, psykoterapeut på krävande specialnivå och psykoanalytiker IPA (utbildare av psykoterapeuter).

Jag har lång erfarenhet från såväl vuxen- som ungdomspsykiatriskt arbete som psykolog inom specialsjukvården HUS/HNS. Från år 2011 har jag bedrivit en egen mottagning som psykoterapeut. Jag studerade först till psykoanalytisk psykoterapeut (4 år) och fortsatte sedan att fördjupa mitt psykoterapeutiska kunnande genom att studera till psykoanalytiker (5 år). Jag undervisar numera vid psykoterapeututbildningar, föreläser om psykoterapi och handleder i psykoterapeutiskt arbete. Jag har även länge fungerat som specialsakkunnig vid Psykologförbundet

Jag kan tala svenska, finska och engelska.

Finlands Psykoanalytiska Förening i samarbete med Åbo Universitet har utbildat mig till psykoanalytiker-psykoterapeut och utbildare av psykoterapeuter. Finlands Svenska Psykoterapiföreningen har utbildat mig till psykoanalytisk psykoterapeut. Till psykolog examinerades jag från Åbo Akademi. Jag studerade även filosofi och psykiatri vid universitetet och har en vidsynt godkännande människosyn. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (tidigare TEO) har godkänt min psykolog och psykoterapeut utbildning.

FPA har godkänt mig som psykoterapeut och kan bevilja understöd för psykoterapi hos mig för vuxna och för ungdomar.

Jag är medlem av psykoterapeutföreningen Finlands psykoanalytiska förening och godkänd som medlem av psykoanalytikernas internationella samfund IPA.

Men framförallt är jag en medmänniska med ett öppet sinne.