Psykoanalytiker-psykoterapeut psykolog Max Ervast

Vad är psykoterapi?

Under ett besök rör sig samtalet ofta kring känslor och relationer. Din subjektiva och privata upplevelsevärld som du kanske inte delar med andra annars. Ett besök är 45 minuter.

Vanligen träffar man sin psykoterapeut 2 gånger i veckan. I psykoanalys är besöksfrekvensen 4 gånger i veckan. Besöksfrekvensen påverkar utvecklingen av psykoterapin, dess förtrolighet och dina möjligheter att fördjupa utvecklingen av den egna självförståelsen och förmågan till självreflektion.

En psykoterapi el. psykoanalys kan pågå under en kortare eller längre tid. Det är individuellt hur länge en kontakt varar. På ett viktigt sätt är det frågan om en personlig process som skall få ta sin egen tid.

Många som söker sig till en psykoterapi eller psykoanalys har upplevt svåra livserfarenheter eller har mött besvikelser och förluster som man behöver hjälp med att bearbeta och integrera.

Psykoterapi avser att stöda utvecklingen av dina känslomässiga resurser och din förmåga att hantera det som känns svårt, förstå bakomliggande faktorer som styr ditt handlande och upplevelsen av dig själva som individ.

Att nå det förtroende som krävs för att tala öppet tar sin tid. I psykoanalytisk psykoterapi är individens egen motivation central liksom önskan att vilja bli bekant med sig själv.

Personer som är motiverade att utveckla sin självkännedom lämpar sig väl för psykoanalytisk psykoterapi och psykoanalys. Psykoanalys och psykoterapi hjälper din egna förmåga att förstå och påverka ditt liv.

Enligt forskning är hjälpen mer permanent efter en långvariga intensiv psykoterapi efter avslutad terapi.