Psykoanalytisk psykoterapeut Max Ervast

Vad är psykoterapi?

Under ett psykoterapibesök rör sig samtalet ofta kring kanslor och relationer, det förgångna, nuet och framtida förväntningar. Vanligen träffar man sin psykoterapeut 2-3 gånger i veckan, ett terapibesök är 45 minuter.

En psykoterapi kan pågå under en kortare eller längre tid. Det är individuellt hur länge en psykoterapi varar, eftersom terapin handlar om en personlig utvecklingsprocess.

Syftet är att öka den egna självkännedomen och förmågan att hantera svåra upplevelser. Psykoterapins grundläggande idé är att utveckla förståelsen för det egna psykets sätt att fungera och de bakomliggande faktorer som styr handlandet.

Att nå det förtroende som krävs för att tala öppet tar sin tid. I psykoanalytisk psykoterapi är individens egen motivation mycket central, liksom också önskan att vilja bli bekant med sin inre värld.

Personer som är motiverade att utveckla sin självkännedom lämpar sig väl för psykoanalytisk psykoterapi.

Psykoterapi hjälper att utöka den egna förmågan att förstå och påverka sitt liv.