Psykoanalyyttinen psykoterapeutti Max Ervast

Aloituskäynnit

Kun henkilö haluaa aloittaa psykoterapian, sovitaan ennen varsinaisen psykoterapian aloittamista 2-3 arviointikäynnistä, joiden tarkoituksena on yhdessä pohtia hyötyisikö henkilö psykoterapiasta ja asiakas voi harkita päätöstään aloittaa psykoterapiakäynnit.

Terapeutti kertoo näkemyksensä asiakkaan tilanteesta ja antaa mahdollisen hoidon suosituksen.

Ennen psykoterapian aloittamista sovitaan psykoterapian konkreettisista puitteista ja maksuista.