Psykoanalyyttinen psykoterapeutti Max Ervast

Mitä psykoterapia on?

Terapiakäynneillä puhutaan usein tunteista ja ihmissuhteista, menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuuden odotuksista. Yleensä psykoterapeuttia tavataan 2-3 kertaa viikossa, terapiatunti kestää 45 minuuttia.

Psykoterapia voi kestää lyhyemmän tai pidemmän ajan, ja on yksilöllistä kuinka kauan terapia kestää, koska kyse on omakohtaisesta kehitysprosessista.

Pyrkimyksenä on terapeutin kanssa oman itsensä etsiminen ja omien kokemusten käsitteleminen. Psykoterapian perusidea on oman mielen ja käyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden ymmärtäminen ja itseymmärryksen lisääntyminen.

Luottamuksen rakentaminen kestää oman aikansa, jotta yksilö uskaltaa puhua avoimesti asioistaan. Psykoterapiassa asiakkaan omalla motivaatiolla ja halulla tutustua sisäiseen maailmaansa on keskeinen tehtävä.

Psykoanalyyttinen psykoterapia sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan kokemuksiaan, ja ovat motivoituneita lisäämään itsetuntemustaan.

Psykoterapian avulla kyky ymmärtää ja vaikuttaa omaan elämäänsä lisääntyy.