Psykoanalyytikko psykoterapeutti psykologi Max Ervast

Mitä psykoterapia on?

Käynneillä puhutaan usein tunteista ja ihmissuhteista, menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuuden odotuksista. Yleensä psykoterapeuttia tavataan 2 kertaa viikossa, terapiatunti kestää 45 minuuttia.

Kun kyse on psykoanalyysistä tapaamisia on viikossa 4 ja terapiassa voidaan edellisen lisäksi syventyä oman mielen ymmärrys- ja reflektiokyvyn kehittymiseen ja laajentamiseen, mielen piilotajuisiin puoliin ja mm. uniin.

Psykoterapia ja -analyysi voi kestää lyhyemmän tai pidemmän ajan, ja on yksilöllistä kuinka kauan hoito kestää, koska kyse on tärkeällä tavalla omakohtaisesta hoito- ja kehitysprosessista.

Pyrkimyksenä on psykoterapeutin kanssa lisätä omaa itseymmärrystä ja kykyä käsitellä vaikeita kokemuksia. Psykoterapeuttiseen hoitoon hakeutuvat ovat usein kokeneet aikaisemmin vaikeita kokemuksia tai kokeneet pettymyksiä ja menetyksiä, joiden käsittelyyn haetaan apua.

Psykoterapian perusidea on oman mielen ja käyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden ymmärtäminen ja itseymmärryksen lisääntyminen sekä mielenterveyttä horjuttavien ristiriitojen ja esteiden lievittäminen.

Luottamuksen rakentaminen kestää oman aikansa, jotta yksilö uskaltaa puhua avoimesti asioistaan. Asiakkaan omalla motivaatiolla ja halulla tutustua sisäiseen maailmaansa on keskeinen tehtävä.

Psykoanalyyttinen psykoterapia sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan kokemuksiaan, ja ovat motivoituneita lisäämään itsetuntemustaan.

Psykoterapiatutkimusten mukaan hoidosta saatu apu on pitkien psykoterapioiden kohdalla pysyvämpää ja jatkuvampaa päättyneen terapian jälkeen.

Psykoterapiassa ihmisen sisäistyvä kyky ymmärtää ja vaikuttaa omaan itseen ja hyvinvointiin lisääntyy.