Psykoanalyytikko psykoterapeutti psykologi Max Ervast
Psykoterapiaa, psykoanalyysiä, työnohjausta, vaativan-/kouluttajatason psykoterapeutti, psykoanalyytikko, Kelan pätevyys, kielitaito suomi ja ruotsi. KYSY VAPAISTA PAIKOISTA TERAPIAAN JA PSYKOANALYYSIIN

Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, jossa säännöllisesti käydään keskusteluja koulutetun psykoterapeutti tai psykoanalyytikon kanssa, jonka koulutuksen on hyväksynyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (entinen TEO).

Sekä psykodynaaminen psykoterapia että sen syventävä muoto psykoanalyysi perustuvat asiakkaan ja psykoterapeutin yhteistyöhön, jonka yhteinen tavoite on käsitellä asiakkaan vaikeuksia, edistää hänen hyvinvointia sekä mielen kehitystä.

Käynnit tarjoavat mahdollisuuden käsitellä, lähestyä ja omaksua itsessään yhdessä psykoterapeutin kanssa sellaisia tunteita ja persoonallisuuden puolia, jotka jostakin syystä koetaan vaikeasti käsiteltäviksi.

Psykoterapiassa voidaan käsitellä moninaisia asioita, jotka esim. tuntuvat kipeiltä, ahdistavilta, masentavilta, tai häpeällisiltä.

Psykoanalyysi taas on hoitomenetelmä, jonka tavoitteena on aloittaa syvällinen kehitysprosessi koko persoonallisuudessa. Sen päätavoitteena on lisääntynyt itseymmärrys. Monen tyyppisissä mielenterveyshäiriöissä ja sairauksissa psykoanalyysi on ainutlaatuinen hoidollinen apu vaikealta tuntuvien kokemusten työstämisessä ja muutoksessa, mutta sopii myös ihmisille, jotka haluavat löytää läheisen yhteyden itseen tai poistaa henkilökohtaisen kehityksen esteitä.

Psykoanalyysissä on mahdollista lisätä emotionaalisia voimavarojaan ja vahvistaa yhteyttä omaan itseen. Erityisesti vahvistaa kykyä pohtia ja elää kosketuksissa tunteisiinsa ja kokemuksiinsa.

Psykoanalyysi on psykoterapian syventävä muoto, jossa puitteet (mm. analyysisohvan käyttö ja tiivis käyntitiheys) on luotu psykoterapeuttisesti optimaalisiksi itseymmärryksen, ihmissuhteiden, tunteiden ja oman persoonan tuntemuksen kehittymiselle.

Tarjoan asiakkailleni sekä psykoterapiaa (2krt/vko) että psykoanalyysiä (4krt/vko).