Psykoanalyyttinen psykoterapeutti Max Ervast
yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille, työnohjausta, ylemmän erityistason psykoterapeutti, Kelan pätevyys, kielitaito ruotsi, suomi ja englanti

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, jossa säännöllisesti käydään keskusteluja koulutetun psykoterapeutin kanssa, jonka koulutuksen on hyväksynyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (entinen TEO).

Psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu asiakkaan ja psykoterapeutin yhteistyöhön, jonka yhteinen tavoite on käsitellä asiakkaan vaikeuksia, edistää hyvinvointia sekä mielen kehitystä.

Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden käsitellä, lähestyä ja omaksua itsessään yhdessä psykoterapeutin kanssa sellaisia tunteita ja persoonallisuuden puolia, jotka jostakin syystä koetaan vaikeasti käsiteltäviksi.

Psykoterapiassa voidaan käsitellä moninaisia asioita, jotka esim. tuntuvat kipeiltä, ahdistavilta, masentavilta, tai häpeällisiltä.

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa on mahdollista kehittää omaa itsetuntemusta ja syventää tunne-elämän resurssejaan.