Psykoanalytiker-psykoterapeut psykolog Max Ervast

Inledningsbesök

När du som klient funderar på att påbörja en psykoterapi eller psykoanalys och vill träffa mig som psykoterapeut görs en överenskommelse om 2 - 3 inledningssamtal.

Meningen är att under de inledande besöken tillsammans fundera över huruvida du kan tänkas dra nytta av vården, din personliga historia, livssituation och behovet av psykoterapi. Du får fundera på ditt beslut att inleda besöken och dess form, är det bättre med psykoterapi eller psykoanalys?

Som terapeut ger jag min syn på din situation och också en eventuell vårdrekommendation.

Inledningen av psykoterapin föregås av att man kommer överens om psykoterapins praktiska ramar. Hur vi kommer överens om besökstiderna och kostnaderna.

I psykoanalys är besöken tätare, fyra gånger i veckan. Jag försöker därför alltid ta hänsyn till detta när jag kommer överens om avgifter per besök.