Psykoanalytisk psykoterapeut Max Ervast

Inledningsbesök

När personen funderar på att börja en psykoterapi och vill träffa terapeuten görs en överenskommelse om 2 - 3 bedömningssamtal innan ett ev. beslut om att inleda psykoterapin fattas.

Meningen är att under de inledande besöken tillsammans fundera över huruvida klienten kan tänkas dra nytta av en psykoterapi och klienten får fundera på sitt beslut att inleda terapibesöken.

Terapeuten ger sin syn på klientens situation och också en eventuell vårdrekommendation.

Inledningen av psykoterapin föregås av att man kommer överens om psykoterapins praktiska ramar och kostnader.